فراخوان عمومی راه اندازی نمایشگاه مجازی قطعات و ملزومات وارداتی صنعت پتروشیمی

از مجتمع‌ها و طرح‌های صنعت پتروشیمی دعوت می‌شود تا فهرست و مشخصات فنی بخشی از قطعات وارداتی مستهلک شده و از کار افتاده خود یا مواد اولیه مورد نیاز که مشابه داخلی ندارد را به همراه عکس این ملزومات در اسرع وقت به آدرس apic.dabirkhaneh@gmail.com ارسال نمایند.
به گزارش خبرگزاری پتروشیمی ایران، در راستای منویات رهبر معظم انقلاب و نامگذاری سال ۹۸ به نام سال رونق تولید ملی و  با تاکید رئیس جمهور و وزیر صنعت، معدن و تجارت بر داخلی سازی ملزومات وارداتی، انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی، در نظر دارد تا ضمن شناسایی دقیق ملزومات و قطعات مستهلک شده وارداتی در صنعت پتروشیمی و نیاز به داخلی سازی این ملزومات با نمایش آن در فضای مجازی، از شرکتهای دانش بنیان، صنعتگران، قطعه سازان و تولیدکنندگان مواد اولیه صنعت پتروشیمی درکشور دعوت به عمل آورد تا در طرح داخلی سازی ملزومات پتروشیمی شرکت کنند.
انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی در گام نخست از مجتمع‌ها و طرح‌های صنعت پتروشیمی دعوت می‌کند تا فهرست و مشخصات فنی بخشی از قطعات وارداتی مستهلک شده و از کار افتاده خود یا مواد اولیه مورد نیاز که مشایه داخلی ندارد  را به همراه عکس این قطعات در اسرع وقت به آدرسapic.dabirkhaneh@gmail.com ارسال نمایند تا با بارگذاری این ملزومات در نمایشگاه مجازی تأمین ملزومات صنعت پتروشیمی، نسبت به شناسایی شرکت‌ها تولید کننده قطعات و مواد اولیه این صنعت و در جهت  بومی سازی و  رونق تولید ملی  گامی بلند بردارد.
لازم به ذکر است برپایی این نمایشگاه مجازی تا زمان داخلی سازی و تأمین کامل قطعات مورد نیاز ادامه می‌یابد.
https://ipna.news/148401کپی شد!