برای عرضه محصولات پتروشیمی در بورس کف تعیین شد


کارگروه تنظیم بازار پتروشیمی اظهار کرد که کف عرضه برای پلی پروپیلن گرید فیلم رعایت نشده است.
انجمن ملی صنایع پلیمر ایران در این کارگروه پیشنهاد داد از آنجایی که در سه حوزه pp، پی‌وی‌سی، و پت بیشترین بحران تأمین نیاز تولید کنندگان وجود دارد، لازم است کف عزضه بر اساس گرید مشخص شود.
به این ترتیب بحران تامین نیاز مصرف کنندگان تا حد زیادی مرتفع خواهد شد.
مساله دیگری که در این کمیته بررسی شد موضوع کاهش تولید ۶۵ pvc s از سوی پتروشیمی هاست که در این جلسه به منظور جلوگیری از کمبود این کالا در آینده پیشنهاد شد از یک سو وزارت خانه لیست تولیدکنندگان سیم و کابل و از سوی دیگر شرکت ملی پتروشیمی از وزارت بهداشت لیست شرکت های پزشکی را دریافت کند و عرضه اول به این لیست و عرضه های بعدی به متقاضیان بعدی ارائه شود.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.