تیم بانوان سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی قهرمان هشتمین جشنواره فرهنگی ورزشی شهدای صنعت پتروشیمی شد

هشتمین جشنواره فرهنگی ورزشی بانوان شهدای صنعت پتروشیمی با حضور ۷ تیم از شرکت های پتروشیمی به میزبانی شرکت عملیات غیر صنعتی بندر ماهشهر در سالن تیراندازی الماس مجموعه ورزشی خلیج فارس منطقه ویژه برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری پتروشیمی ایران(ایپنا)؛در این دوره از مسابقات و در رشته تفنگ بادی بخش انفرادی صفورا نوروزی از بندر امام، اکرم فروغی نیا از فجر و مریم غالبی از سازمان منطقه ویژه به ترتیب مقام های اول و دوم مشترک و کلثوم سلامت از سازمان منطقه ویژه مقام سوم را از آن خود نمودند.

در بخش انفرادی تپانچه بادی نیز شایسته رضوی از سازمان منطقه ویژه، زهرا قره چای از شهید تندگویان و سکینه ظفرپور از سازمان منطقه ویژه به ترتیب مقام های اول تا سوم را کسب نموند.

در پایان تیم تیراندازی بانوان سازمان منطقه ویژه در مجموع هر دو رشته تفنگ و تپانچه بادی مقام قهرمانی و تیم های پتروشیمی بندر امام و پتروشیمی شهید تندگویان به ترتیب مقام های دوم و سوم این دور از مسابقات را از آن خود نمودند.

شایان ذکر است که هوشنگ شعبانی سرداور، علی شعبانی، عبدالنور عساکره و زهرا درویشی داوری و برگزاری این مسابقه را به عهده داشتند.

https://ipna.news/148349کپی شد!