برگزاری دوره‌های آموزشی مسئولیت اجتماعی برای مدیران پتروشیمی‌ها در بندرماهشهر

در راستای توانمندسازی مدیران و مسئولین شرکت‌های پتروشیمی شهرستان بندر ماهشهر و به‌منظور ایفای هدفمند مسئولیت اجتماعی در سطح منطقه، مجموعه دوره‌های آموزشی مسئولیت اجتماعی مصوب وزارت نفت، برای مدیران پتروشیمی‌های مستقر در ماهشهر برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری پتروشیمی ایران(ایپنا)؛این دوره‌ها با برنامه‌ریزی و طراحی حوزه مشاور مسئولیت اجتماعی شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس و کارگروه توسعه آموزش و پژوهش حوزه مسئولیت اجتماعی(CSR) شرکت‌های پتروشیمی منطقه ماهشهر و به همت شرکت ره‌آوران فنون پتروشیمی برگزار می‌شود.
مجموعه دوره‌های پیوسته آموزشی مسئولیت اجتماعی در ۴ عنوان «مسئولیت اجتماعی سازمان‌ها با نگاهی به صنعت نفت»، «استاندارد مسئولیت اجتماعی ISO 26000»، «ارزیابی تأثیرهای اجتماعی و محیط‌زیستی(ESIA)» و «تدوین گزارش‌های پایداری بر اساس استاندارد GRI» برای ۵ گروه مدیران روابط‌عمومی، منابع‌انسانی، برنامه‌ریزی، مالی و HSE برنامه‌ریزی شده است.
اولین دوره از مجموعه دوره‌های آموزشی مسئولیت اجتماعی با عنوان «مسئولیت اجتماعی سازمان‌ها با نگاهی به صنعت نفت» با حضور سرکار خانم خارستانی برای هر یک از دو گروه مدیران روابط‌عمومی و HSE، به‌ترتیب در روزهای یکشنبه سیزدهم و دوشنبه چهاردهم بهمن در محل شرکت ره‌آوران فنون پتروشیمی برگزار می‌شود.

https://ipna.news/148341کپی شد!