تغییرات در پتروشیمی جم

به گزارش خبرگزاری پتروشیمی ایران؛ منابع خبری نزدیک به پتروشیمی جم از تعیین سرپرست (یکی از اعضای هیات مدیره پتروشیمی جم) برای شرکت تاپکوی ایران و برای اتمام فعالیت این شرکت خبر می دهند.

همچنین گفته می شود، سیدابراهیم سقایی، خواهرزاده نوبخت، مدیرعامل شرکت تاپکو به عنوان مدیربازاریابی و فروش پتروشیمی جم انتخاب شده است و یکی از اعضای هیات مدیره پتروشیمی جم نیز به زودی به عنوان معاون بازرگانی پتروشیمی جم انتخاب خواهد شد.

https://ipna.news/148340کپی شد!