پتروشیمی‌ها در بورس امروز ۱۲ بهمن


بازار بورس امروز ۹۵۴ واحد از ارزش خود را از دست داد. بیشترین ارزش معاملات امروز مربوط به گروه‌های فلزات اساسی، بانکی، و خودرویی بود. از سوی دیگر خودرویی‌ها شاهد بیشترین افزایش قیمت و سهام دارویی شاهد بیشترین کاهش قیمت بودند.
پتروشیمی‌ها نیز در جوی منفی معامله شدند و پتروشیمی خلیج فارس و خارک سهم قابل توجهی از ریزش بازار را به خود اختصاص دادند.
ارزش معاملات امروز همچنان بالای ۵ هزار میلیاد تومان بود با این حال نگرانی از اپیدمی کرونا نقش مهمی در ریزش بازارهای جهانی و به تبع آن بازار بورس ایران ایفا کرد.