آگهی مناقصه شرکت فجر انرژی خلیج فارس

به گزارش خبرگزاری پتروشیمی ایران (ایپنا)؛فراخوان عمومی خرید ۱۴ قلم به تعداد ۶۸ عدد قطعات گیربکس توربین جنرال الکتریکشرکت فجر انرژی خلیج فارس ، برای‌ کسب اطلاعات بیشتر به آدرس سایت‌ زیر مراجعه کنید.

http://www.fajrco.com/fa/tender/94

https://ipna.news/148245کپی شد!