رشد تولید و فروش ۹ ماهه در پتروشیمی شیمی بافت

مدیرعامل پتروشیمی شیمی بافت از رشد تولید و سود حاصل از فروش محصولات این شرکت طی ۹ ماه گذشته امسال خبر داد.

به گزارش خبرگزاری پتروشیمی ایران(ایپنا)؛ سید محسن شمس مدیرعامل این شرکت با بیان مقدار رشد تولید محصولات در دو سایت تولیدی شرکت، اظهار داشت: در سایت ۲ (شیمی تکس آریا سابق) برای نخستین بار از زمان راه اندازی علاوه بر تحقق بودجه ی تولیدی در بخش محصول نهایی MEK، ظرفیت تولید محصول SBA تا ۴۲ درصد نسبت به برنامه بودجه افزایش پیدا کرد.

وی تأکید کرد: دستیابی به این موفقیت با تکیه بر دانش بومی و ظرفیت فنی کارشناسان شرکت بدست آمده و این افزایش تولید در راستای تأمین نیازهای بازار داخل و چشم انداز آتی برای صادرات این محصول می باشد .

مدیرعامل پتروشیمی شیمی بافت در ادامه افزود: در سایت ۱ نیز در ۹ ماهه سال جاری تولید محصول MTBE دو درصد و درآمد ارزی حاصل از صادرات این محصول ۳۴ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش پیدا کرده است؛ همچنین سود عملیاتی و خالص این شرکت در مدت ۹ ماهه نسبت به دوره مشابه سال قبل به ترتیب ۵۴ و ۶۱ درصد رشد داشته است.