سی‌و هفتمین نشست کمیته بازنگری استراتژیک فجر برگزار شد

سی و‌ هفتمین نشست کمیته بازنگری استراتژیک شرکت فجر انرژی خلیج فارس با هدف ارزیابی عوامل محیطی و درونی فجر برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری پتروشیمی ایران(ایپنا)؛سی و هفتمین نشست‌ کمیته بازنگری استراتژیک بعد از ظهر  سه شنبه ۱ بهمن ماه با حضور مدیران‌ و کارشناسان شرکت فجر انرژی خلیج فارس در سالن اجتماعات ناحیه ۲ این شرکت برگزار شد.

در این نشست که با محوریت مرکز مطالعات و برنامه ریزی راهبردی تشکیل شده است، مقرر شد که استراتژی‌های اصلی و برنامه های راهبردی شرکت استخراج و در نشست بعدی بررسی شود .

در ادامه این نشست نیز ۲۰ مورد از عوامل فرصت‌ها و تهدیدهای سازمانی شناسایی و ارزیابی شده و از میان۷۰ نقطه قوت و ضعف ۱۱ عامل مهم قوت و ۱۰ عامل  مهم ضعف سازمان مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت.

لازم به ذکر است که پیش از این کارگروهی از مدیران و کارشناسان فجر انرژی خلیج فارس سند چشم انداز و ماموریت‌های این شرکت را پیشنهاد و آن را به تصویب مدیریت عالی سازمان رسانده بودند .

کمیته بازنگری استراتژیک فجر شهریور ۹۷ با هدف استفاده از ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های مدیریتی به منظور به روز آوری برنامه‌های راهبردی و تدوین برنامه‌های جهت‌گیری شرکت فجر انرژی خلیج فارس تشکیل شده است.

 

https://ipna.news/148233کپی شد!