تحریم های جدید امریکا علیه صنعت پتروشیمی کشور اعلام شد

بر اساس بیانیه خزانه‌داری آمریکا، یک فرد ایرانی، یک فرد چینی و ۶ شرکت به دلیل ارتباط با صنایع پتروشیمی ایران در فهرست تحریم آمریکا قرار گرفته‌اند.

این شرکتها به شرح زیر هستند:

علی بایندریان
ژیکینگ ونگ
شرکت بنتاکو دی‌ام‌سی‌سی
شرکت جیاشیانگ
شرکت پیکویو
شرکت سِیگ انرژی
شرکت پتروشیمی شاندونگ کیاوانگوا
شرکت پتروشیمی تریلینس

https://ipna.news/148225کپی شد!