دوره های آشنایی با قوانین مبارزه با پولشویی در پتروشیمی شهید تندگویان برگزار شد

به گزارش خبرگزاری پتروشیمی ایران(ایپنا)؛ دراین دوره ها که با دعوت از محسن اشکبار بازرس ارشد بانک ملی و مدرس مرکز تحقیقات صنعتی ایران در دو کلاس برای مدیران و مسئولین در نوبت صبح و کارکنان در نوبت عصر برگزار شد،

مدرس دوره ضمن بیان تاریخچه پولشویی مباحث مهمی ازجمله مراحل پولشویی و ویژگیهای آن، مشاغل مرتبط و در خطر پولشویی ، آثار اقتصادی و اجتماعی و همچنین قانون مبارزه با پولشویی و دستورالعمل اجرایی آن را برای افراد حاضر تشریح نمود.

https://ipna.news/148134کپی شد!