تحول در سبد محصولات پتروشیمی با راه اندازی ۲۳ طرح توسعه ای در منطقه عسلویه

ظرفیت تولید صنعت پتروشیمی ایران با راه اندازی ۲۳ طرح در فاز۱و۲ عسلویه افزایش چشمگیری می یابد و تنوع قابل توجهی در سبد تولیدمحصولات رقم خواهد خورد.

به گزارش خبرگزاری پتروشیمی ایران(ایپنا)؛مدیرطرح های شرکت ملی صنایع پتروشیمی با تاکید بر لزوم شتاب در ساخت طرح های توسعه ای با بهره گیری ازظرفیت های موجود در کشور گفت: در حال حاضر طرح های مختلفی در سراسر کشور در حال ساخت است و منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس با دارا بودن ۲۳ طرح پتروشیمی از جایگاه ویژه ای برخوردار است.

علی محمد بساق زاده افزود: این طرح ها از ۵ درصد تا ۹۹.۷ درصد پیشرفت اجرایی برخوردار هستند که ۲۱ طرح در فاز ۲ و نیز ۲ طرح در فاز ۱ قرار دارند و باید بر این نکته تاکید کرد که منطقه عسلویه در آینده نزدیک می تواند در مسیر تکمیل زنجیره ارزش صنعت پتروشیمی ایران بیش از گذشته نقش آفرین باشد.
عضو هیئت مدیره شرکت ملی صنایع پتروشیمی تصریح کرد: صنعت پتروشیمی به عنوان یکی از صنایع مادر از مهم‌ترین ارکان توسعه و موتور محرک بخش‌های گوناگون اقتصاد کشور محسوب می‌شود، و رویکرد شرکت ملی صنایع پتروشیمی تکمیل زنجیره تولید، ایجاد تنوع بیشتر در محصولات و ارتقاء ارزش سبد محصولات پتروشیمی با مشارکت هلدینگ ها و شرکت های فعال در این صنعت ارزش آفرین است و باید با بهره گیری از تمام ظرفیت های موجود تلاش کرد عملیات اجرایی طرح های پتروشیمی شتاب بیشتری بگیرند.
وی افزود: امروزصنعت پتروشیمی ایران با بهره گیری ازدانش و فناوری های نوین جهان و با تکیه بر کارشناسان و کارکنان متخصص و کارآمد خود مسیر توسعه را با شتاب می پیماید و با توجه به برنامه های پیش بینی شده در راستای این صنعت ارزش آفرین قرار است که تا پایان جهش سوم این صنعت، کشور مان به یک قدرت بزرگ پتروشیمی در سطح منطقه و جهان تبدیل شود و اکنون باید با همدلی و همکاری برای تحقق برنامه ریزی های انجام شده تلاش کنیم.
مدیر طرحهای شرکت ملی صنایع پتروشیمی ادامه داد: تمام زیر ساخت ها برای تحقق جهش دوم در این صنعت وجود دارد و اکنون مسیر توسعه این صنعت هموارتر از گذشته در حال انجام است و جهش سوم صنعت نیز بر اساس برنامه ریزی های انجام شده منجر به تحولی بزرگ در صنعت پتروشیمی ایران خواهد شد.

https://ipna.news/148096کپی شد!