فراخوان عمومی شناسائی و انتخاب سرمایه گذار طرح «متانول به پروپیلن» منتشر شد

در راستای اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در خصوص توسعه صنعت پتروشیمی کشور از طریق مشارکت بخش خصوصی و “قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت” مبنی بر انجام امور حاکمیتی/سیاستگذاری ، نظارتی، اجرایی و سرمایه گذاری در حوزه های صنعت نفت ،گاز ، پخش و پالایش و پتروشیمی توسط وزارت نفت، شرکت ملی صنایع پتروشیمی بعنوان متولی توسعه صنعت پتروشیمی از طرف وزارتخانه مذکور با هدف جلوگیری از خام فروشی و ایجاد ارزش افزوده و به استناد مجوز شورای اقتصاد طی نامه شماره ۵۲۰۰۱۱ مورخ ۹۵/۳/۱ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، در نظر دارد از متقاضیان واجد شرایط بخش‌ های غیر دولتی که از توانمندی مالی و فنی مناسب جهت تامین منابع مالی اجرای طرح های پتروشیمی برخوردار می باشند، جهت سرمایه گذاری و مشارکت در طرح ” متانول به پروپیلن ” بعنوان فاز اول از زنجیره تبدیل گاز طبیعی به پلی پروپیلن (GTPP) در منطقه اسلام آباد غرب با مشخصات جدول پیوست در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه دعوت بعمل آورد.

  • شرایط متقاضیان سرمایه گذاری:

۱- توانمندی فنی و تخصصی جهت انجام سرمایه گذاری
۲- دارا بودن سوابق اجرائی مفید و مرتبط در خصوص موضوع طرح
۲- توانمندی مالی مناسب جهت تامین سهم الشرکه مورد نیاز در سرمایه گذاری مورد نظر و نیز امکان ارائه وثائق متناسب با سهم خود نزد بانکها .
– ضروری است متقاضیان حداقل ۲۰% کل سرمایه مورد نیاز اجرای طرح را مجموعاٌ به عنوان آورده سهامداران لحاظ نموده و مدارک مربوط به توانمندی تامین آن را ارائه نمایند.

  • نحوه دریافت ، ارائه و بررسی اسناد و مدارک:

از کلیه سرمایه‌گذاران و متقاضیان حقوقی واجد شرایط که مایل به سرمایه گذاری و مشارکت در طرح مزبور می‌باشند، دعوت به عمل می‌آید از تاریخ درج آگهی نوبت اول لغایت حداکثر یک هفته پس از تاریخ انتشار آگهی نوبت دوم، جهت دریافت دستورالعمل و اسناد فراخوان به مدیریت سرمایه گذاری شرکت ملی صنایع پتروشیمی واقع در تهران ، خیابان شیخ بهائی شمالی ، شماره ۱۰۴ ، کد پستی : ۱۹۹۳۸۳۴۵۵۷ – تلفن : ۸۸۰۵۹۷۳۲ و شماره فکس ۸۸۰۵۹۷۴۷ طبقه دهم شرقی مراجعه نموده و درخواست خود را با ذکر میزان سهم مورد نظر جهت مشارکت به همراه فرمهای تکمیل شده و مدارک و مستندات مورد نیاز، ظرف مدت حداکثر ۱۰ روز پس از پایان مهلت دریافت اسناد به مدیریت سرمایه گذاری شرکت ملی صنایع پتروشیمی تحویل نمایند.
پس از تکمیل و تحویل مدارک و مستندات در موعد مقرر توسط متقاضیان، تقاضاهای واصله حداکثر طی مدت ۱۴ روز تقویمی مورد بررسی قرار گرفته و نتیجه آن بطور رسمی (کتباً) و جداگانه به متقاضیان اعلام خواهد شد.

  • سایر شرایط:

۱. شرکت ملی صنایع پتروشیمی پس از ارزیابی مالی و فنی متقاضیان براساس معیارهای تعیین شده این شرکت نسبت به رد یا قبول هر یک از درخواست ها مخیر خواهد بود و ارائه درخواست برای متقاضی هیچگونه حقی را ایجاد نخواهد نمود.
۲. تحقق نهائی واگذاری طرح منوط به انجام مراحل اداری و قانونی می باشد.
۳. کلیه مزایای قانونی مرتبط با سرمایه گذاری طرح فوق مطابق قوانین و مقررات مربوطه خواهد بود.
۴. شرکت ملی صنایع پتروشیمی حمایت ها و پشتیبانی های لازم برای تخصیص خوراک، تحصیل زمین، تامین منابع مالی وکمکهای فنی و ….. را به عمل خواهد آورد.
۵. در راستای سیاست های اقتصاد مقاومتی و منویات مقام معظم رهبری (مد ظله العالی)، سرمایه گذار/ سرمایه گذاران منتخب (یا مشارکت) متعهد به انعقاد قرارداد با شرکت پژوهش و فنآوری پتروشیمی جهت اخذ دانش فنی و تکنولوژی بومی شده برای هر واحد متانول به پروپیلن و متعاقبا در صورت تکمیل زنجیره GTPP خرید دانش فنی تولید متانول و پلی پروپیلن و استفاده از کاتالیست ها و مواد شیمیایی ساخت شرکت مذکور می باشند.
۶. فاز دوم فراخوان عمومی جهت تکمیل زنجیره طرح از گاز طبیعی به پلی پروپیلن (GTPP)، پس از اخذ مجوزهای قانونی انجام و اولویت در شرایط مساوی با سرمایه گذار فاز اول طرح جهت مشارکت در زنجیره کامل می‌باشد، لیکن در صورت عدم تمایل به مشارکت وی به سرمایه گذاری جهت تکمیل زنجیره به GTPP ، سرمایه گذار فاز اول هیچگونه حق و یا ادعا در انتخاب سرمایه گذاران دیگر جهت مشارکت در تکمیل زنجیره نخواهد داشت.

  • مزایای اجرای طرح:

۱. با انتقال دانش فنی و تکنولوژی بومی شده شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی برای هر کدام از سه واحد تولید متانول، متانول به پروپیلن و تولید پلی پروپیلن در نهایت از واحدهای مذکور می‌توان بعنوان واحدهای مرجع صنعتی (Reference Plant) جهت اعتماد سازی و ترغیب سرمایه گذاران داخلی استفاده نمود.
۲. استفاده حداکثری از مهندسی و تجهیزات و امکانات داخلی، عدم وابستگی خارجی و ایجاد اشتغال در صنایع کشور بواسطه ساخت تجهیزات
۳. استفاده از کاتالیست و مواد شیمیایی مورد نیاز واحدهای متانول، MTP و پلی پروپیلن از کاتالیست های ساخت شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی

  • مشخصات طرح

– سرمایه کل طرح ۵۴۵ میلیون دلار و سرمایه اولیه مورد نیاز پروژه در فاز اول (متانول به پروپیلن به ظرفیت ۱۲۰ هزار تن در سال) معادل۶۵ میلیون دلار و ۷۰۶۰ میلیارد ریال می باشد و نرخ بازده داخلی آن با فرض مالیات بردرآمد، حدود ۱۴ درصد و با فرض معافیت از مالیات حدود ۱۶ درصد برآورد می‌گردد.

  • نمودار شماتیک کل طرح

https://ipna.news/147944کپی شد!