معاون وزیر نفت از پروژه بزرگ زیست محیطی پتروشیمی بندرامام بازدید کرد

معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی به همراه هیأتی از پروژه تصفیه‌خانه مرکزی در مجتمع پتروشیمی بندرامام بازدید کرد.

در این بازدید که امروز انجام شد، بهزاد محمدی معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی و هیات همراه از پروژه تصفیه‌خانه مرکزی، پروژه کلر آلکالی، اسکله‌ها، محل طرح واحد الفین و نیز دیگر طرح‌های در دست اقدام پتروشیمی بندرامام بازدید کرد.

طی این بازدید حمیدرضا رستمی مدیرعامل پتروشیمی بندرامام و همچنین مدیران ارشد شرکت ضمن همراهی هیات بازدید کننده، گزارش کاملی از پیشرفت پروژه‌های مختلف شرکت ارائه کرد.

در ادامه رستمی، توضیحاتی از وضعیت فعلی واحدهای تولیدی و عملیاتی و همچنین تعمیرات اساسی صورت گرفته در واحدها ارائه کرد.

گفتنی است پروژه تصفیه‌خانه مرکزی پتروشیمی بندرامام که یکی از پروژه‌های بزرگ زیست محیطی محسوب می‌شود، در سال ۱۳۹۵ آغاز شد.

https://ipna.news/147381کپی شد!