نشست اعضای شورای روابط عمومی های تابعه شستا در خوزستان به میزبانی پتروشیمی فن آوران برگزار شد

سید وحید موسوی مدیر روابط عمومی هلدینگ نفت و گاز وپتروشیمی تامین(تاپیکو) با اشاره به فراگیر بودن موضوع مسئولیت های اجتماعی در شرکت ها، از اهم وظایف روابط عمومی ها بعنوان یکی از ادارات موثر در اجرای صحیح و تحقق توسعه پایدار در کنار سایر ادارات در شرکت ها و سازمان ها را انعکاس بموقع و موثر اقدامات و تهیه گزارش پایداری شرکت ها در سطح جوامع ذی نفعان عنوان کرد و بنا شد ردیف بودجه خاص این موضوع توسط واحدهای ذیربط در هر شرکت برای سال آتی لحاظ و تخصیص یابد که بدین منظور شناسایی و معرفی ذی نفعان هر شرکت حائز اهمیت می باشد.

دومین نشست اعضای استانی این دبیرخانه با حضور مدیران و روسای روابط عمومی های تابعه شستا در استان عصر دیروز به میزبانی شرکت پتروشیمی فن آوران برپا شد.

طی این نشست که با موضوع بررسی عملکرد جاری حوزه مسئولیت های اجتماعی شرکت های عضو انجام گرفت، نمایندگان  شرکت های پتروشیمی فن آوران ، پتروشیمی غدیر ، پتروشیمی شیمی بافت ،پتروشیمی آبادان و نیز شرکت های سیمان خوزستان ، سیمان بهبهان و فارسیت اهواز به ارائه گزاش عملکرد خود در حوزه مسئولیت های اجتماعی پرداختند.

شیخی رئیس روابط عمومی سیمان بهبهان به تدوین سند جامع راهبردی مسئولیت های اجتماعی در این شرکت اشاره کرد که نقطه عطفی جهت بهره برداری سایر اعضاء بشمار می رود. در ادامه دکتر ممبینی سرپرست روابط عمومی پتروشیمی غدیر به بیان لزوم توجه به نیاز های اساسی ذی نفعان و رفع آنها جهت جلوگیری از بروز بحران های اجتماعی اشاره داشت.

رضائیان سر پرست روابط عمومی پتروشیمی آبادان نیز با اشاره به تاثیر و نقش این واحد صنعتی در جامعه پیرامونی آن شرکت در شهر آبادان وانتظارات گسترده کنونی جاری در سطح منطقه، خواستار لحاظ موارد قابل اقدام در جهت تامین انتظارات ذی نفعان منطقه ای در تدوین اسناد اجرایی شد.

همچنین میرزایی رئیس روابط عمومی سیمان خوزستان به گزارش اهم اقدامات انجام گرفته در خصوص مهار آثار ناشی از بروز سیل بهار سال ۱۳۹۸ توسط این شرکت در راستای ایفای مسئولیت های اجتماعی پرداخت.

در این اجلاس که با حضور سید وحید موسوی مدیر روابط عمومی هلدینگ نفت و گاز و پتروشیمی تامین (تاپیکو) همراه بود ، موضوع صحت اقدامات بعمل آمده در زمینه ایفای مسئولیت های اجتماعی و میزان سازگاری آنها با ماهیت اصول جامع داخلی و بین المللی توسعه پایدار ، مورد اشاره سینا جرفی دبیر شورای استانی روابط عمومی های شستا در استان خوزستان قرار گرفت .

نظر به برداشت های متعدد از این مقوله ، اصول هفده گانه تعریف شده در نهاد های بین المللی نظیر سازمان ملل متحد که از اهم آنها عناصر فقر زدایی ، برابری جنسیتی ، آب سالم ، محیط زیست سالم ، مدیریت منابع انرژی ، جوامع پایدار ، کار شایسته ، عدالت محوری که در کنار سایر محورها قابل اشاره هستند ، بعنوان زیر ساخت مستند و مورد تایید مرتبط با مسئولیت های اجتماعی و توسعه پایدار به کلیه اعضای حاضر معرفی گردید و با تاکید مدیر روابط عمومی تاپیکو و تایید اعضاء حاضر در جلسه، مقرر گردید کلیه شرکت های عضو در این شورای استانی، با تمرکز اقدامات بر این مبانی و اصول مدون، نسبت به مشارکت در تدوین پیش نویس سند راهبردی جامع توسعه پایدار و مسئولیت های اجتماعی ، جهت ارائه به مراجع ذیربط به منظور تصویب و ابلاغ، آن اقدام نمایند .

براساس مذاکرات بعمل آمده و بعنوان نخستین گام ، کلیه شرکت های عضو شورای استانی، اقدام به ارائه راهبردهای اجرایی خود در حوزه مسئولیت های اجتماعی برای سال ۱۳۹۹ خواهند نمود و مقرر شد این روند، منضم به ارائه گزارش عملکرد هر سال و راهبردهای اجرایی سال بعد  در پایان هر سال گردد .

در ادامه سید وحید موسوی با اشاره به لزوم هم افزایی دراقدامات این حوزه واهمیت آن  در راستای تامین انتظارات بایسته ذی نفعان، تمرکز کلیه اقدامات بر مسیر صحیح و همگرایی اقدامات بعمل آمده را با اصول مستند و جهانی توسعه پایدار و مسئولیت های اجتماعی، مورد تاکید قرار داد و به لزوم بهبود شرایط موجود در این زمینه با بهره مندی از دستور العمل های مدون فعلی شرکت هایی نظیر سیمان بهبهان وتجارب دیگر اعضاء،توسط شرکت ها جهت تدوین اسناد جامع راهبردی اشاره نمود .

در همین راستا و به منظور آشنایی بیشتر اعضای دبیرخانه استانی روابط عمومی های شستا در استان خوزستان، دوره آموزشی پیاده سازی صحیح ساختار توسعه پایدار در شرکت ها با مشارکت و حمایت تاپیکو برای کلیه روابط عمومی های تابعه دراستان خوزستان برپا خواهد شد.

سید وحید موسوی با اشاره به فراگیر بودن موضوع مسئولیت های اجتماعی در شرکت ها ، از اهم وظایف روابط عمومی ها بعنوان یکی از ادارات موثر در اجرای صحیح و تحقق توسعه پایدار در کنار سایر ادارات در شرکت ها و سازمان ها، بر انعکاس به موقع و موثر اقدامات و تهیه گزارش پایداری شرکت ها در سطح جوامع ذی نفعان تاکید کرد و بنا شد ردیف بودجه خاص این موضوع توسط واحدهای ذیربط در هر شرکت برای سال آتی لحاظ و تخصیص یابد که بدین منظور شناسایی و معرفی ذی نفعان هر شرکت حائز اهمیت می باشد.

نشست بعدی اعضای این دبیرخانه در هفته اول دیماه سالجاری با موضوع بررسی برنامه های راهبردی و نقشه راه شرکت های عضو در سال ۱۳۹۹ در حوزه مسئولیت های اجتماعی و همچنین بررسی نقش روابط عمومی ها در زمان بحران، به میزبانی شرکت پتروشیمی غدیر برگزار خواهد گردید.

دبیرخانه استانی روابط عمومی های تابعه شستا در استان خوزستان نخستین تشکل گروهی منطقه ای روابط عمومی های تابعه شرکت سرمایه گزاری تامین اجتماعی در این استان به شمار می رود که با تاکید و ابلاغ دکتر حسن محمدی مدیر روابط عمومی و امور بین الملل شستا فعالیت خود را از تیر ماه۱۳۹۸ آغاز و دبیری نخستین دوره آن به پتروشیمی فن آوران واگذار شد.

https://ipna.news/147011کپی شد!