مدیرعامل هلدینگ خلیج فارس: تولید و صادرات پایدار پتروشیمی ها تداوم دارد

خورنا|باقرگل فر:مدیرعامل شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس گفت: تولید و صادرات پتروشیمی‌ها با برنامه‌ریزی‌های انجام شده به صورت پایدار در حال انجام است.

بنابه گزارش سرویس نفت و پتروشیمی ؛جعفر ربیعی در سی‌ویکمین نشست مدیران عامل صنعت پتروشیمی اظهار کرد: خوشبختانه روند تولید و صادرات پتروشیمی‌ها با برنامه‌ریزی‌ها به صورت پایدار در حال انجام است.

وی افزود: تحریم‌ها با همکاری خانواده بزرگ پتروشیمی مدیریت شده است و امیدواریم با همگامی دیگر سازمان‌ها و نهادها بتوانیم تحریم‌ها را به‌طور کامل بی‌اثر کنیم.

مدیرعامل شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس ادامه داد: امسال در سال رونق تولید متاسفانه بعضی از مشکلات برای مجتمع‌ها به وجود آمده است که با حمایت وزیر نفت، این مشکلات در بیشتر موارد برطرف شده است و بدون تردید نقش رگولاتوری شرکت ملی صنایع پتروشیمی راهگشای مشکلات خواهد بود.

https://ipna.news/146384کپی شد!