مدیرعامل شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس:

رفع نیازهای اصلی منطقه باید در اولویت اقدامات شرکت های پتروشیمی تابعه هلدینگ خلیج فارس قرار بگیرد

بررسی نتایج مطالعات حوزه مسئولیت های اجتماعی با حضور مدیرعامل شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس و مدیران عامل شرکت های پتروشیمی منطقه و به میزبانی شرکت عملیات غیرصنعتی برگزار شد.

محسن آتش زمزم در ابتدای این نشست ضمن خیر مقدم به حاضرین در جلسه به گوشه ای از اقدامات شرکت عملیات غیرصنعتی و خدمات صنایع پتروشیمی به نمایندگی از شرکت های پتروشیمی منطقه در حوزه مسئولیت های اجتماعی اشاره کرد و گفت: ارتباط با نهادهای شهری تاثیر قابل توجهی در آشنایی با نیازهای منطقه دارد و به همین واسطه و با کمک شرکت های پتروشیمی و از طریق شورای راهبردی و با هماهنگی شورای سیاستگذاری منطقه اقدامات خوبی در این حوزه در حال انجام است و میتوان با کارشناسی بیشتر این اقدامات را هدفمندتر کرد.

جواد گلی مدیر روابط عمومی و امور بین الملل شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس نیز تعهد صنعت به مردمی که در همجواری شرکت های پتروشیمی زندگی می کنند را ضروری دانست و اظهار کرد: صنعت پتروشیمی یک مجموعه ملی است که عایدات آن نیز در قسمت های مورد نیاز کشور هزینه می شود، اما به جرات می توان گفت که تمام مدیران ارشد این حوزه معتقدند که مردم همجوار با صنعت، باید از حق ویژه تری برای کسب عایدات از صنعت برخوردار باشند.

دکتر مرویان مشاور امور مسئولیت های اجتماعی شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس نیز در ادامه جلسه ضمن ارائه گزارش با اشاره به نتایج مطالعات چندماهه تیم کارشناسی خود درباره اقدامات صورت گرفته در حوزه مسئولیت های اجتماعی در شهرستان بندرماهشهر گفت: اولین گام برای ارائه خدمات با کیفیت به شهروندان در هر منطقه ای، بررسی نیازهای منطقه است چراکه اولویت بندی کمبودها باعث می شود قشر وسیع تری از جامعه از خدمات و اقدامات شرکت های پتروشیمی در حوزه مسئولیت های اجتماعی بهره ببرند.

مهندس ربیعی مدیرعامل شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس نیز پس از شنیدن نظرات مدیران عامل حاضر در جلسه، توجه ویژه به نیازهای اصلی منطقه را ضروری دانست و بر مشارکت فعال شرکت ها در شورای راهبردی تاکید نمود.

مدیرعامل شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس در پایان، توجه به توانمندسازی مجموعه های شهری را حائز اهمیت دانست و گفت: به مدیران محترم عامل توصیه می کنم که در تامین نیازها، خریدها، اجرای برنامه ها و هر اقدام دیگری که توانمندی آن در منطقه موجود است، از ظرفیت های شهر استفاده شود و همین اقدام می تواند به رشد منطقه در ابعاد مختلف کمک کند.

https://ipna.news/146124کپی شد!