بازدید مدیرعامل شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس از پتروشیمی اروند

خورنا|باقرگل فر:بنابه گزارش سرویس نفت و پتروشیمی به نقل از روابط عمومی پتروشیمی اروند، جعفر ربیعی مدیرعامل صنایع پتروشیمی خلیج فارس و هیئت همراه از این شرکت بازدید کرد.

در این بازدید جعفر ربیعی با حضور در سایت مجتمع پتروشیمی اروند از نزدیک در جریان مراحل پیشرفت پروژه LM قرار گرفت.

نشان زاده مقدم ضمن ارائه گزارشی جامع از آخرین وضعیت تولید و فروش محصولات، اهداف و برنامه های آتی این شرکت را تشریح و پیشنهاداتی را در جهت رفع موانع موجود ارائه کرد و اظهار داشت :پتروشیمی اروند در راستای افزایش تولید مستمر و عرضه بازار هدفمند گام های مهمی را برداشته که حاصل تلاش و همکاری گروهی و تیمی مدیران و کارکنان مجموعه می باشد.

https://ipna.news/146089کپی شد!