کوره شماره یک الفین پتروشیمی ایلام روشن شد

خورنا|باقر گل فر:مدیر عامل شرکت پتروشیمی ایلام گفت: کوره شماره یک واحد الفین پس از تلاش مستمر و شبانه روزی گروه راه اندازی الفین،معاونت اجرایی و فنی، MCپروژه الفین روشن شد و مراحل تکمیلی آن‌ در حال انجام است.

تقی‌پور با بیان اینکه با روشن‌شدن کوره شماره یک ، الفین یک گام به بهره‌برداری نزدیک‌تر شد ادامه داد: روشن شدن شعله های این مشعل ها نوید بخش آینده‌ای روشن برای مردم شهید پرور استان ایلام و همچنین پرسنل خدوم شرکت پتروشیمی ایلام خواهد بود.

?وی با تقدیر از پرسنل واحد الفین، تلاش شبانه روزی هیات مدیره ، MC پروژه و همچنین کلیه پیمانکاران این واحد و کارکنان شرکت اظهار امیدواری کرد: با کمک بیش از پیش همکاران قدم‌های محکم‌تری در جهت راه‌اندازی الفین سیزدهم و رشد تولید ملی در سال رونق تولید و همچنین تعالی جایگاه بلند صنعت پتروشیمی برداشته شود.

https://ipna.news/146029کپی شد!