برگزاری مانور دورمیزی واکنش‌ در شرایط اضطراری از سوی پتروشیمی اروند

خورنا|باقرگل فر:مانور دورمیزی در شرایط اضطراری به منظور افزایش آمادگی لازم و واکنش مناسب به هنگام بروز حادثه در پتروشیمی اروند برگزار شد.

بنابه گزارش سرویس نفت و پتروشیمی به نقل از  روابط عمومی پتروشیمی اروند، مانور دورمیزی در شرایط اضطراری با حضور مدیرعامل این شرکت به عنوانِ رییس کمیته واکنش اضطراری(EMT) و رئیس مجتمع به عنوانِ فرمانده صحنه حادثه (ICT) به منظور افزایش آمادگی لازم و واکنش مناسب به هنگام بروز حادثه و وضعیت غیر قابل پیش بینی برگزار شد.

در این جلسه ابتدا فیلمی از یک حادثه واقعی نمایش داده شد و تمامی اعضای تیم EMT، ICT به بررسی نقش ها و وظایف اعضای تیم و به ویژه نقش فرماندهی در کنترل و هدایت حادثه پرداختند.

در ادامه، مدیرعامل پتروشیمی اروند و رئیس کمیته واکنش اضطراری به تشریح ساختار EMT و ICT و نحوه تعامل و تشکیل این تیم در زمان حادثه پرداخت.

وی با اشاره به اینکه در زمان حادثه بخش های طرح ریزی عملیات، لجستیک، مالی، اداری و فرماندهیِ حادثه نقش اساسی دارند، اطلاع رسانی صحیح و به موقع، کنترل اخبار فضای مجازی و جلوگیری از گسترش شایعات را حائز اهمیت دانست.

در پایان این جلسه ، بر لزوم برگزاری منظم تمرینات دورمیزی تاکید شد.

برگزاری مانور دورمیزی واکنش در شرایط اضطراری از سوی پتروشیمی اروندˆD

https://ipna.news/145843کپی شد!