بازدید نخبگان بازی سازی رایانه ای از منطقه ویژه انرژی پارس

خورنا|باقرگل فر:جمعی از نخبگان بازی‌ساز رایانه‌ای با همراهی مدیرعامل بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای کشور و مدیر روابط عمومی و امور بین‌الملل شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس از منطقه ویژه انرژی پارس واقع در عسلویه بازدید کردند.

بنابه گزارش سرویس نفت و پتروشیمی به نقل از شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس، این گروه از نخبگان بازی‌سازی کشور از شرکت‌های پایانه و مخازن، مبین انرژی خلیج فارس و پتروشیمی نوری بازدید کردند.

جواد گلی در این بازدید و در جمع نخبگان بازی‌ساز رایانه‌ای کشور به تشریح موضوعات صنعت پتروشیمی و اهمیت آن در کشور از لحاظ صرفه اقتصادی، اشتغالزایی و پرهیز از خام فروشی در جهت حمایت از تولیدات ملی در حوزه نفت، گاز و پتروشیمی کشور پرداخت.

در این بازدید همچنین تقی صانعی مدیر عامل پتروشیمی نوری، گزارشی از افتخارات شرکت، تولیدات و نیز داخلی سازی تجهیزات آن شرکت توسط مهندسان ایرانی ارایه کرد.

https://ipna.news/145656کپی شد!