تامین منابع مالی اولویت تعریف پروژه های جدید هلدینگ خلیج فارس

خورنا|باقرگل فر:مدیرعامل هلدینگ خلیج فارس گفت:طرحی را آغاز می کنیم که افزون بر تولید محصول در زنجیره ارزش و سودآوری بالا، منابع مالی آن نیز تامین شده باشد.

جعفر ربیعی مدیرعامل هلدینگ خلیج فارس اولویت تعریف یک پروژه را در تامین منابع مالی دانست و گفت: اگر یک طرح پتروشیمی آغاز شود اما منابع تامین مالی آن درنظر گرفته نشود بهره‌برداری از آن طولانی می‌شود به عبارت دیگر اگر پروژه‌ای که باید بعد از چهار سال بهره‌برداری شود ده سال طول بکشد نه تنها پروژه بازده نبوده بلکه در مواردی به حاشیه زیان هم کشیده می‌شود. در این حالت طولانی شدن مدت بهره‌برداری به نفع هیچکس به خصوص سهامداران نخواهد بود. سهامداران از صاحبان صنایع انتظار بازدهی و سود دارند.

وی نسبت به سهم شرکت هلدینگ خلیج فارس در توسعه صنعت پتروشیمی تاکید کرد و افزود: ما در هلدینگ خلیج فارس برای شروع طرح جدید مقاومت می کنیم و طرحی را آغاز می کنیم که علاوه بر تولید محصول در زنجیره ارزش و سودآوری بالا، منابع مالی آن نیز تامین شده باشد. بنابراین پروژه هایی که در هلدینگ خلیج فارس اجرا می شود هم در جهت توسعه صنعت پتروشیمی است و هم با وجود تامین منابع مالی، در زمان تعیین شده به بهره‌برداری می رسد.

ربیعی در مورد جهش‌های صنعت پتروشیمی خاطرنشان کرد: بخش زیادی از طرح‌های جهش سوم در هلدینگ خلیج‌فارس خواهد بود و برای شروع این طرح‌ها منابع مالی از پیش تعریف و تعیین خواهد شد من به سهامداران قول می‌دهم که اگر کلنگ طرحی به زمین خورد حتما منابع مالی آن تامین شده است.

https://ipna.news/145489کپی شد!