بازنشستگی با ۲۵ سال سابقه کار/قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت به تایید شورای نگهبان رسید

خورنا|باقرگل فر:شورای نگهبان لایحه بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت را تایید و آن را مغایر با موازین شرع و قانون اساسی ندانست.

بنابه گزارش سرویس نفت و پتروشیمی؛ شورای نگهبان از مجلس شورای اسلامی خواسته است که عبارت سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور در این لایحه را اصلاح کند.

لایحه فوریتی بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت پنجم شهریورماه سال جاری از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی تصویب شده بود.

بر اساس ماده واحده این لایحه به دولت اجازه داده شده است از تاریخ تصویب این قانون ظرف مدت سه سال کارکنان رسمی ، پیمانی و قراردادی وزارتخانه ها و موسسات دولتی را که حداقل ۲۵ سال سابقه خدمت قابل قبول ، داشته باشند با حداکثر ۵ سال سنوات ارفاقی ، بدون شرط سنی و در صورت تقاضای کارکنان و موافقت دستگاه متبوعه خود بازنشسته کند.

پاداش پایان خدمت این قبیل کارکنان بر اساس ۳۰ سال محاسبه خواهد شد.

بر اساس این مصوبه ، حداقل سنوات قابل قبول برای استفاده بانوان شاغل از این حکم ۲۰ سال بوده و حداکثر سنوات ارفاقی کارکنان ، ۵ سال خواهد بود./آرانیوز

https://ipna.news/145385کپی شد!