پتروشیمی اروند و تندگویان سیصد و سی هزار عدد آب معدنی برای توزیع بین زائرین اربعین حسینی تامین کردند

خورنا|باقرگل فر:حسب تاکید مدیرعامل محترم شرکت پتروشیمی صنایع خلیج فارس مبنی بر خدمت به زائرین اباعبدالله الحسین (ع) و در راستای عمل به مسئولیت های اجتماعی، شرکت های پتروشیمی اروند و تندگویان، سیصد و سی هزار بطری آب معدنی در مرزهای شلمچه و چذابه، به ستاد عتاب عالیات استان

بنابه گزارش سرویس نفت و پتروشیمی به نقل از روابط عمومی پتروشیمی اروند، حسب تاکید مدیرعامل محترم شرکت پتروشیمی صنایع خلیج فارس مبنی بر خدمت به زائرین اباعبدالله الحسین (ع) و در راستای عمل به مسئولیت های اجتماعی، شرکت های پتروشیمی اروند و تندگویان، سیصد و سی هزار بطری آب معدنی در مرزهای شلمچه و چذابه، به ستاد عتاب عالیات استان خوزستان تحویل دادند.

بنابه این گزارش، با توجه به اینکه ممکن است یکی از نگرانی های زائرین اربعین حسینی، تهیه آب آشامیدنی بهداشتی و سالم در کشور عراق باشد، پتروشیمی های زیرمجموعه هلدینگ خلیج فارس تامین و توزیع آب آشامیدنی به زوار اربعین حسینی را در دستور کار خود قرار داده اند.

قابل ذکر است، با توجه به گرمای هوا و خیل عظیم زائرین اربعین حسینی با هماهنگی های صورت گرفته بین استانداری و شرکت های پتروشیمی هلدینگ خلیج فارس اقدامات خوبی در زمینه یاری رسانی به زوار اربعین صورت گرفته است.

https://ipna.news/145296کپی شد!