کسب گواهینامه جایزه ملی لجستیک توسط پتروشیمی شهید تندگویان

خورنا|باقر گل فر:پتروشیمی شهید تندگویان موفق به دریافت گواهینامه اولین دوره جایزه ملی لجستیک و زنجیره تامین گردید.

بنابه گزارش سرویس نفت و پتروشیمی به نقل از روابط عمومی پتروشیمی شهیدتندگویان، درمراسم اختتامیه اولین دوره جایزه ملی لجستیک و زنجیره تامین که در دانشگاه صنعتی امیرکبیردرتاریخ ۱۷مهرماه۱۳۹۸ وباحضور برات قبادیان معاون آموزش پژوهش و فنآوری وزیر صنعت ،معدن و تجارت ،سیدفرید موسوی رییس فراکسیون جوانان مجلس ، سید احمد معتمدی رییس دانشگاه صنعتی امیرکبیر و جمع کثیری از فعالان حوزه لجستیک برگزار گردید، گواهینامه این جایزه به پتروشیمی شهید تندگویان اهدا گردید.

کارشناسان اداره بازرگانی شرکت با ارائه سه پروژ کلان انجام شده در زمینه لجستیک وزنجیره تامین درمجتمع و تبیین وتشریح نتایج حاصله ازجمله افزایش میزان بهره وری این  موفقیت را کسب نمودند.

قابل ذکراست دراولین دوره جایزه ملی لجستیک که به همت دانشگاه صنعتی امیرکبیروباحضور ۲۰ شرکت برگزارشد دوره های آموزشی تربیت ارزیاب و همچنین اظهارنامه نویسی نیز برای کارشناسان شرکتها برگزارگردید.

https://ipna.news/145117کپی شد!