رئیس بازرسی فنی پالایشگاه گاز ایلام عنوان کرد:

بارزسی فنی ضریب اطمینان عملکرد تجهیزات را افزایش می دهد

خورنا|باقر گل فر:رئیس بازرسی فنی شرکت پالایش گاز ایلام گفت: بارزسی فنی ضامن افزایش ضریب اطمینان عملکرد تجهیزات در راستای تولید پایدار است و دستیابی به این مهم بدون داشتن یک برنامه مدون و جامع بازرسی فنی، میسر نمی شود.

بنابه گزارش سرویس نفت و پتروشیمی به نقل از روابط عمومی، بهزاد پرچم پور افزود: بازرسی فنی پالایشگاه گاز ایلام با داشتن برنامه مدون و جامع و اجرای بخش مهم آن در بازه تعمیرات اساسی سال جاری موفق به انجام ۵ هزار نفر ساعت  فعالیت بازرسی فنی در چهار بخش اصلی شامل بازرسی مکانیک، جوشکاری، خوردگی، برق و ابزار دقیق  شده است .

وی اظهار داشت: بازرسی داخلی  و صدور دستورالعمل تعمیراتی و نظارت بر انجام بیش از ۷۵ تجهیزات ثابت، صدور دستورالعمل جوشکاری و نظارت بر اجرای بیش از ۲۲۷۵ اینچ جوش و صدور دستورالعمل تنش زدایی و نظارت بر اجرای ۱۴۱۹ اینچ جوش، تنها بخشی از اقدامات انجام شده این حوزه در تعمیرات اساسی سال جاری بوده است.

وی از صدور دستور العمل جوشکاری بیش از ۴۸۸ اینچ جوش برای جوش های معیوب خبر داد و تصریح کرد: انجام بیش از ۲۹۲۸ اینچ جوش تست رادیو گرافی، انجام ۶۳۴ اینچ جوش تست مایعات نافذ و نظارت بر تست و کالیبراسیون و صدور گواهینامه برای ۹۹ شیر اطمینان از دیگر اقدامات در تعمیرات اساسی امسال بوده است.

رئیس بازرسی فنی شرکت پالایش گاز ایلام  از صدور دستورالعمل رنگ آمیزی و نظارت بر اجرای بیش از ۱۰ تجهیز خبر داد و گفت: بازرسی از ۱۹ مورد خرید کالای تعمیرات اساسی، ضخامت سنجی برای بیش از ۵۰ مورد تجهیز ثابت و پایپینگ  و صدور دستور العمل تعمیراتی در موارد کاهش ضخامت از اقدامات شاخص بازرسی فنی در تعمیرات امسال بوده است.

مهندس پرچم پور افزود: انجام بازرسی و نظارت بر تست بیش از ۲۶ عدد  UPSهای ناحیه فرآیندی و مخازن، تست ۱۵ مدار P.D  (تست تخلیه ی جزئی) بر روی سر کابلهای قدرت، تست تانژانت دلتای ۳۸ عدد ترانس قدرت و تست ۱۲۰ عدد از ترموولهای مسیر گاز ترش ناحیه فرآیندی  از دیگر اقدامات این حوزه در تعمیرات اساسی سال جاری بود.

https://ipna.news/144971کپی شد!