نقش مهم پتروشیمی دماوند در تامین یوتیلیتی طرح های در دست راه اندازی

معاون وزیر نفت در امور پتروشیمی گفت: با برنامه ریزی شرکت ملی صنایع پتروشیمی و پیگیری مدیران پتروشیمی دماوند،بخش های مختلف این طرح طبق زمان تعیین شده درحال تکمیل است و درزمان مقرربه شرکت های مربوطه خدمات ارائه خواهد شد.

بهزاد محمدی معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی امروزچهارشنبه (۱۰ مهرماه) پس ازبازدید پتروشیمی دماوند درجلسه ای با مدیران این طرح ضمن بررسی روند پیشرفت واحد های درحال ساخت این طرح اظهارکرد: پتروشیمی دماوند یک طرحی زیرساختی است وبه عنوان تامین کننده یوتیلیتی برای فاز دوم پتروشیمی های واقع درمنطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس ( عسلویه) نقش بسیار مهمی دارد که این نقش به خوبی اجرا می شود.

محمدی ادامه داد: با توجه به این که تا سال ۱۴۰۰ از بین ۲۷ طرح هدف گذاری شده حداقل ۱۰ طرح در منطقه عسلویه قراردارد نقش پتروشیمی دماوند برای تامین یوتیلیتی پروژه ها دو چندان خواهد شد و از این بابت نگرانی وجود ندارد و برای طرح هایی که در آینده راه اندازی می شوند مشکلی وجود نخواهد داشت و در این مجموعه همگرایی و هماهنگی خوبی دیده می شود.