شرکت فجر انرژی خلیج فارس میزبان شانزدهمین کارگروه تات

خورنا|باقر گل فر:شانزدهمین جلسه کارگروه تعالی،تضمین کیفیت،استراتژی (تات) شرکت های پتروشیمی مستقر در منطقه در فجر انرژی خلیج فارس تشکیل شد.

بنابه گزارش سرویس نفت و پتروشیمی به نقل از روابط عمومی، این نشست با موضوع مدیریت ریسک و با حضور روسا و سرپرستان ادارات مربوطه ،امروز هشتم مهرماه  تشکیل شد.

کارگروه ” تات” به ابتکار شرکت فجر انرژی خلیج فارس (پتروشیمی فجر سابق ) و با مشارکت شرکتهای پتروشیمی مستقر در منطقه ویژه اقتصادی از سال ۱۳۹۵ تشکیل شده و برای هم اندیشی و همگرایی در حوزه مدیریت سیستم های تعالی، تضمین کیفیت، استراتژی و تعالی تلاش می کند.

فجر میزبان شانزدهمین کارگروه تات

https://ipna.news/144799کپی شد!