فرمانده جدید پایگاه مقاومت بسیج پتروشیمی بو علی سینا منصوب شد

مراسم معارفه و تکریم فرمانده جدید پایگاه مقاومت بسیج پتروشیمی بو علی سینا برگزار شد.

بنابه گزارش ایپنا؛ این مراسم با حضور  هادی مقدم فرمانده حوزه مقاومت بسیج صنایع پتروشیمی ، سید محمد احمد زاده مدیرعامل پتروشیمی بوعلی سینا ،‌مدیریت ارشد پتروشیمی بوعلی سینا . شورای بسیج پایگاه مقاومت پتروشمی بوعلی سینا و بازرسی پایگاه های مقاومت بسیج صنایع پتروشیمی در این مجتمع برگزار شد.

شهرام قنواتی بعنوان فرمانده جدید مقاومت بسیج پتروشیمی بو علی سینا معارفه و  از زحمات محمد بوعذار فرمانده سابق این پایگاه تقدیر بعمل آمد.

 

https://ipna.news/144690کپی شد!