پتروشیمی تندگویان برای رفع آلودگی‌های زیست محیطی تلاش جدی میکند

مدیرکل حفاظت محیط زیست خوزستان در بازدید از مجموعه پتروشیمی تندگویان در منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی از تلاش این مجموعه برای رفع آلودگی‌های زیست محیطی خبر داد.

محمد جواد اشرفی از پتروشیمی تندگویان بازدید کرد و در جریان این بازدید در جمع مدیران پتروشیمی تندگویان در منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی ضمن ابراز خرسندی از اقدامات زیست‌محیطی در این صنعت گفت: حرکت شرکت در کنار تولید و توجه خاص و مسائل زیست محیطی زیست ، باید با سرعت و شتاب بیشتری صورت پذیرد و این امر  در همه شرکت‌ها خصوصاً همین شرکت مغفول مانده بوده و حتی امروز هم که اراده مصمم برای حل مشکلات زیست محیطی وجود دارد باز هم آلودگی‌های زیست محیطی چه در زمینه پساب  و چه در زمینه آلودگی های هوا وجود دارد.

وی ادامه داد:  تلاش برای رفع این آلودگی‌ها و اقدامات برای حفاظت از محیط زیست  باعث می‌شود تا دید محیط زیست هم نسبت به صنعت هم تغییر کند

مدیرکل محیط زیست خوزستان  افزود: خوشبختانه ما شاهد این هستیم که  مشکلات زیست محیطی در این مجموعه به خوبی آسیب‌شناسی شده و امیدواریم با یک برنامه زمانبندی  خوب و عملیاتی در مدت کوتاه شاهد  به ثمر رسیدن پروژه‌های زیست‌محیطی در این مجموعه صنعتی  باشیم و برای رسیدن به نقطه مطلوب کارها،  نظارتی در چارچوب منظم خواهیم داشت و امیدواریم تا پایان سال ۱۴۰۰ در صنعت پتروشیمی تندگویان جزء صنایع سبز را ببینیم.

اشرفی گفت: این باور وجود دارد و برای رسیدن به این خواسته هم مجموعه محیط زیست در کنار شما کمک خواهد کرد تا در زمینه تولید و به ثمر رسیدن پروژه‌های زیست‌محیطی تلاش شود و هدف ما رسیدن   به وضعیت مطلوب زیست محیطی در استان است ،نه اینکه صنعت جریمه شود و هزینه‌های عوارض آلودگی صرف هزینه‌های خارج از رفع آلودگی های محیط زیست گردد و مورد نظر محیط زیست نخواهد بود . مطلوب این است که این هزینه‌ها در صنعت برای کاهش آلودگی‌های زیست محیطی صرف شود  و هدف اصلی ما در منطقه ماهشهر کاهش ورودی پساب صنعتی  به خوریات  منطقه است.