موفقیت شرکت شیمی بافت در تمدید ۵ گواهینامه های بین المللی

خورنا|باقر گل فر:شرکت شیمی بافت پس از گذراندن فرآیند ممیزی مراقبتی دوم ، موفق به اخذ و تمدید ۵ گواهینامه بین المللی از شرکت IMQ ایتالیا شد.

بنابه گزارش سرویس نفت و پتروشیمی به نقل از روابط عمومی پتروشیمی شیمی بافت، فرآیند ممیزی مراقبتی دوم طی روزهای ۲ و ۳ مهرماه و با حضور ممیزان شرکت IMQ انجام و شرکت شیمی بافت به تمدید استانداردهای ISO9001:2015، ISO1400:2015 ، ISO TS29001 ، HSE MS و OHSAS 18001 توصیه گردید.

از مهمترین موارد اشاره شده توسط سرممیز این شرکت ایتالیایی، تغییر بسیار زیاد در عملکرد سیستم مدیریت یکپارچه و قرار گرفتن پتروشیمی شیمی بافت در وضعیت مطلوب و نیز افزایش نقاط مثبت سال جاری نسبت به سال گذشته می باشد.

براساس این گزارش، نقاط مثبت مطرح شده در گزارش پایانی ممیزی عبارتند از: ثبت سوابق در بازرسی فنی بسیار مطلوب می باشد، عدم وقوع حادثه در مجتمع، سناریونویسی برای شرایط اضطراری (مدلPIP)، دریافت جایزه صنعت سبز، بازنگری مدیریت بسیار مناسب انجام شده بود، در بخش آزمایشگاه روش آزمایش برمبنای ریسک را عملیاتی کرده و تعداد نمونه گیری ها کاهش و مدیریت شده بودند.

همچنین اختصاص دادن نیرویی مختص خرید در حوزه منابع انسانی جهت تسریع در فرآیند خرید، افزایش صادارات MTBE، اقدامات خوب در زمینه IT اعم از اتوماسیون اداری، تردد کارکنان از جمله اقدامات مثبت این شرکت در سال جاری بود.

حذف روان آب ارسالی و استفاده از آن برای آبیاری فضای سبز، انجام پروژه روانشناسی در راستای تکمیل طرح انجام نیم رخ روانی و پیگیری های مناسب مدیریت در جلسات روزانه و صبحگاهی از دیگر موارد مثبت اشاره شده در این گزارش می باشد.

https://ipna.news/144625کپی شد!