تلمبه خانه غرب کارون در نوبت واگذاری به نفت و گاز اروندان

خورنا|باقر گل فر:معاون امور تولید شرکت ملی نفت ایران با اشاره به اینکه واگذاری میدان آزادگان جنوبی به شرکت نفت و گاز اروندان در حال اجراست، گفت: پس از واگذاری این میدان، فرآیند واگذاری تلمبه‌خانه غرب کارون به اروندان کلید می‌خورد.

فرخ علیخانی با بیان این مطلب افزود: طبق روال، همه میدان‌هایی که در غرب کارون به تولید می‌رسند باید به شرکت نفت و گاز اروندان واگذار شوند، به این منظور، الگوی کاری مشخصی تعریف شده است که مراحل مختلف کار را شامل می‌شود.

وی گفت: واگذاری میدان آزادگان جنوبی به شرکت نفت و گاز اروندان در مرحله پایانی است و واگذاری تلمبه‌خانه غرب کارون نیز پس از آزادگان جنوبی در دستور کار قرار می‌گیرد؛ واگذاری میدان‌های دیگر نیز به صورت تدریجی انجام خواهد شد.

پیش از این تورج دهقانی، مدیرعامل شرکت متن نیز با بیان اینکه در گام کنونی، مرحله به مرحله بخش‌هایی که در آزادگان جنوبی تولیدی شده در حال واگذاری به شرکت نفت و گاز اروندان است، عنوان کرد: متن متولی توسعه است و اروندان متولی بهره‌برداری، بنابراین بدیهی است که میدان‌ها پس از توسعه باید به شرکت بهره‌بردار تحویل شوند.

به گفته وی، در مقطعی که موضوع الگوی جدید قراردادهای نفتی و واگذاری توسعه و تولید به شرکت‌های طرف قرارداد مطرح بود، این بحث مطرح شد که تا زمان امضای قراردادهای جدید برای میدان‌های غرب کارون، به‌طور موقت عملیات تولید در اختیار متن قرار گیرد و از آنجا که آن هدف حاصل نشد، به‌طور طبیعی کار باید به روال پیشین خود بازگردد.

https://ipna.news/144415کپی شد!