جلسه هم اندیشی کمیته سلامت شرکت های منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی در پتروشیمی اروند

خورنا|باقر گل فر:بنابه گزارش سرویس نفت و پتروشیمی به نقل از روابط عمومی پتروشیمی اروند، جلسه هم اندیشی کمیته سلامت منطقه با حضور رئیس بهداشت سازمان NPC، روسای بهداشت پتروشیمی های منطقه و کارشناسان اداره کار با موضوع “اجرای محدودیت های شغلی جهت قراردادهای تامین اجتماعی در صنعت نفت” برگزار شد.

این نشست صمیمی که در روز سه شنبه مورخ ۱۲ / ۰۶ / ۹۸ و در سالن کنفرانس پتروشیمی اروند برگزار گردید موارد ذیل مورد بحث و بررسی قرار گرفت :

۱. اهمیت و لزوم برگزاری جلسه همفکری و تعامل بین کارشناسان اداره کار، سازمان تامین اجتماعی و شرکت های منطقه ویژه

۲. ضرورتِ انجام معاینات بدو استخدام و همچنین معاینات طب صنعتی برای کلیه کارکنان از جمله پرسنل روزمزد

۳. لزوم تاییدیه از مراکز طب کار و سازمان تامین اجتماعی برای جابجایی پرسنل در شغل های کاری

در ادامه نیز هر یک ازکارشناسان به دیدگاه ها و نقطه نظرات خود پرداختند.

https://ipna.news/143627کپی شد!