مجمع روابط عمومی های مستقر در «منطقه ماهشهر» با محوریت «فرهنگ» برگزار شد

هفتاد و چهارمین نشست مجمع روابط عمومی‌های شرکتهای پتروشیمی مستقر در منطقه ویژه اقتصادی با بررسی برنامه عملیاتی فرهنگی و اجتماعی تشکیل شد.

مجمع هفتاد و چهارم روابط عمومی‌های شرکت‌های پتروشیمی مستقر در منطقه ویژه اقتصادی با حضور روسای روابط عمومی این شرکت‌ها،مدیرعامل شرکت عملیات غیر صنعتی و خدمات صنایع پتروشیمی، مدیر روابط عمومی و امور بین الملل هلدینگ خلیج فارس و مشاور اجتماعی مدیرعامل هلدینگ امروز در پتروشیمی فجر تشکیل شد.

در ابتدای این نشست، رییس مجتمع پتروشیمی فجر  ضمن خوشامدگویی، گفت: معتقدیم در خصوص فعالیتهای فرهنگی، بررسی اثرگذاری و اثربخشی فعالیت‌های پیشین در نخستین گام است و باید  اثرات فرهنگی سال گذشته و میزان اثربخشی آنها را بررسی کنیم.

عبدالله علی پناه، در ادامه پیشنهاد داد که برنامه‌های فرهنگی با تاکید بر سرمایه‌گذاری روی کودکان و نوجوانان، استفاده گسترده وحرفه‌ای از رسانه های ارتباطی و ارزیابی مستمر نتایج تعریف شود.

در ادامه نشست یعقوب نقی زاده رییس امور فرهنگی و اجتماعی شرکت عملیات غیر صنعتی، اظهار داشت: تقویم طرح های فرهنگی و اجتماعی شرکتهای مستقر در منطقه با ۱۲ سرفصل و ۶۳ برنامه اجرایی با راهبری مشاور و دریافت دیدگاههای کارشناسان و مدیران تهیه و تنظیم شده است.همچنین در این برنامه، ضمن دریافت پیشنهادهای روسای روابط عمومی و مشاور پروژه، فعالیت‌های جدیدی متناسب با سیاستهای شرکت، اضافه شده است.

سید رضا مرویان، استاد دانشگاه و مشاور مطالعات اجتماعی صنایع  پتروشیمی خلیج فارس  نیز در نشست هفتاد و چهارم مجمع روابط عمومی ها به گام های اساسی در برنامه ریزی اشاره کرد و گفت:”از ویژگی های برنامه ریزی، برنامه مبتنی بر نیاز و با تعیین هدف است و برنامه ای که دارای جامعیت و یکپارچگی است، برنامه موفقی می تواند باشد. 

مشاور مطالعات اجتماعی هلدینگ خلیج فارس در ادامه گفت: “سیاست های برنامه ای بر اساس نیاز و موضوعات کارکرد مجمع روسای روابط عمومی است و لازم است تاثیر فعالیت‌ها (impact) پیش بینی، پایش و اندازه گیری شود و نقشه راه برنامه سه ساله یا چند ساله نیز تدوین شود.

در ادامه این نشست، مدیر روابط عمومی و امور بین الملل صنایع پتروشیمی خلیج فارس نیز با اشاره به پیشرفت چشمگیر سیاستگذاری و اجرای برنامه‌های فرهنگی و اجتماعی صنایع پتروشیمی مستقر در بندر ماهشهر از روسای روابط عمومی منطقه خواست ارزیابی و نظارت بیشتری بر برنامه‌های فرهنگی اجرا شده در منطقه داشته باشند.

جواد گلی ضمن تاکید بر سیاست هلدینگ خلیج فارس بر همکاری و تعامل با کل صنعت پتروشیمی افزود: نگرش جامع و ارتباط با نخبگان همه بخش‌های موثر در جامعه پیرامونی با نگاه برنامه‌ای باید تقویت شود.

رییس شورای فرهنگی صنایع پتروشیمی خلیج فارس در پایان پیشنهاد داد با توجه به تجربه موفق صنایع در ماهشهر در تهیه کتابچه تقویم فرهنگی، طی نشست مشترکی تجارب خود را در این زمینه با صنایع پتروشیمی مستقر در عسلویه نیز به اشتراک بگذارند.

سخنران پایانی نشست،محسن آتش زمزم مدیرعامل شرکت عملیات غیر صنعتی و خدمات صنایع پتروشیمی بود که ضمن تاکید بر کیفیت اجرای برنامه‌های فرهنگی و اجتماعی به جای افزایش کمیت آنها،اظهار کرد: برای ایجاد زیرساخت‌های مناسب خانواده‌ها و مردم تلاش می کنیم تا رضایت مندی را در این زمینه افزایش دهیم.

در این نشست روسای روابط عمومی مجمع روابط عمومی به دیدگاههای تخصصی خود در زمینه برنامه عملیاتی پرداختند و ضمن طرح دغدغه ها، پیشنهادهایی برای بهبود فعالیتها مطرح کردند.

گفتنی است مجمع روابط عمومی شرکتهای منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی از سال ۱۳۸۸ با هدف همگرایی صنعت تشکیل شد.


https://ipna.news/143585کپی شد!