تعویض کمپرسور RU 4001 واحد آروماتیک پتروشیمی بوعلی سینا

خورنا|باقر گل فر:کمپرسور RU 4001 واحد آروماتیک پتروشیمی بوعلی سینا تعویض شد.

رحیم میرزائی رئیس واحد آروماتیک پتروشیمی بوعلی سینا در گقتگو با خبرنگار سروس نفت و پتروشیمی اظهار داشت: کمپرسور RU 4001 واحد آروماتیک بدلیل کارگرد زیاد که از زمان راه اندازی مجتمع تاکنون به مدت حدود ۱۵ سال در حال سرویس دهی است و دلیل دوم نرمال نبودن شاخص بیرینگ کمپرسور از سرویس خارج و با کمپرسور یدکی تعویض می شود.

وی در ادامه عنوان کرد: الکتروموتور کمپرسور RU 4001 در اسرع وقت و در کمترین زمان ممکن توسط متخصصان داخلی در پتروشیمی مارون تعمیر خواهد شد و در انبار نگهداری تا در صورت نیاز مجدداً در سرویس قرار گیرد.

https://ipna.news/143425کپی شد!