رشد چشمگیر سود سهام شرکت پتروشیمی فن آوران

پتروشیمی فن آوران سود هرسهم را برای سال مالی منتهی به اسفند ماه ١٣٩٧ بمیزان ١٧،١٨٣ریال محقق کردکه نشان از رشد سه برابری آن نسبت به سال گذشته دارد.

به گزارش می متالز، بر اسـاس گـزارش قبل از حسابرسـی منتشرشده در سایت کدال پتروشیمـی فـن آوران، این شـرکت با تحقق سـود ١٧،١٨٣ریالی به ازای هر سهم، تخصیص سـود سهام به میزان سه برابر در مقایسه با مدت مشابه سال مالی منتهی به اسفند٩۶ را محقق کرد که دستاوردی دیگر از این تولید کننده مطرح متانول و اسید استیک در راستای توجه به منافع سهامداران قلمداد می شود.

به گفته محمد جواد بدری مدیر عامل این شرکت، از اهـم علل تحقق این میزان سود ، افزایش ١٠۴٪‏ در درآمدهای حاصل از فروش محصولات در بازار های صـادراتی و داخلی و نیز افزایش ٣،۴٧٣میلیارد ریالی سایر درآمدهای غیر عملیاتی قابل ذکر هستند که در کنار اعمال مدیریت منابع مالی و مصارف انرژی و کنترل و بهینـه سازی هزینه های تولید، طی اقداماتی از قبیل انجام موفق عملیات تعمیرات اساسی واحد متانول در اردیبهشت۹۷ و شکستن رکورد تولید روزانه وماهانه از بدو راه اندازی در پی این اورهال، همچنین کاهش شاخص انرژی SEC از ۴۲ به ۳۵، تعویض کاتالیست راکتورهای سنتز واحد متانول به روش مکانیزه با کاتالیست نسل جدید MK151-Fence که برای اولین بار در ایـران صورت گرفته است، تعویض کاتالیست های ریفرمـر به روش Dens Loading ، بازسـازی تـوربین و فـن توربین با همکـاری شرکت های Howden آلمان و Boldrocch ایتالیا، تعویض تیوب های کندانسور توربین سنتز C-3001-E4، ترمیم و اصلاح ریفرکتوری دیواره ریفرمر، انجام اورهال کمپرسور سنتز برای اولین بار از ابتدای راه اندازی تاکنون و تعویض پکینگ های کولینگ تاور، زمینه این تحقق سود چشمگیر را میسر کرد.

وی افزود، برای سال ۱۳۹۸ نیز، به ظرفیت رساندن واحد اسید استیک با تعویض راکتور فرسوده فعلی این واحد در ادامه تعریف برخی اقدامات و پرو‍ژه های بهبود راندمان تولید در دستور کار عوامل تولید قرار گرفته است که این اقدام خود نوید بخش دستاوردهای خوبی برای سهامداران و ذینفعان خواهد بود.

پتروشیمی فن آوران با یک میلیون تن ظرفیت اسمی تولید متانول و نیز ١۵٠هزارتن ظرفیت اسمی تولید اسید استیک تنها تولید کننده محصول اسید در سطح کشور و رتبه سوم تولید متانول را در ایران از آن خود دارد که سی و سومین تولید کننده جهانی متانول نیز از منظر ظرفیت اسمی بشمار می رود که در سال ٩٧ و در ادامه تحقق دستاوردهای مهم دیگر ثبت رکورد تولید روزانه متانول و تحقق بالاترین میزان تولید ماهانه از بدو راه اندازی عینیت بخشیده است.

https://ipna.news/143233کپی شد!