دیدار مدیرعامل پتروشیمی اروند با مدیر عامل شرکت عملیات غیرصنعتی

مهندس نشان زاده مقدم  مدیرعامل شرکت پتروشیمی اروند در اولین روزهای کاری مهندس آتش زمزم ، با مدیر عامل شرکت عملیات غیرصنعتی دیدار کرد.

در این دیدار نشان زاده مقدم با تبریک انتصاب مدیر عامل جدید شرکت عملیات غیرصنعتی و تعامل بیشتر دو شرکت در این مجتمع حضور یافت.

مدیران عامل پتروشیمی اروند و عملیات غیرصنعتی ضمن هم اندیشی، دیدگاهها و نظرهای  خود را درباره روند فعالیت های جاری در نشست دوستانه و محیطی صمیمی بیان کردند.

در این دیدار، مهندس نشان زاده مقدم با اشاره به اهمیت همکاری های چندسویه ی شرکت ها و پتروشیمی ها، افزایش فعالیتهای ارتباطی بین مدیران عامل را زمینه ساز پیشرفت و توسعه ی روزافزون در زمینه های صنعتی، اجتمـاعی و فرهنگی منطقه دانسته، بر تقویت همکاری های متقابل تاکید کرد.

https://ipna.news/143225کپی شد!