خبرهای جدید از مجمع «شکبیر»/ ۲۵۰تومان سود عایدی سهامداران این پتروشیمی

«پتروشیمی امیرکبیر» سال۹۷ را با جهش ۷۶درصدی سود به پایان رساند و با سود هر سهم ۲۴۸۷ریالی به استقبال مجمع سالانه رفت.

با وجود کاهش مقدار فروش محصولات، افزایش نرخ ها به یاری شرکت شتافت و مبلغ فروش را ۴۷درصد رشد داد.

از آن مهم‌تر، تحقق ۱۳۵۵میلیارد ریال سایر درآمدهای عملیاتی است.

لازم به ذکر است که مجمع این شرکت با حضور ۸۲درصد سهامدار آغاز و در حال برگزاری است.

در پایان ۲۵۰تومان سود به ازای هر سهم عای سهامداران این شرکت پتروشیمی شد.

https://ipna.news/143218کپی شد!