تکمیل عملیات تعمیرات اساسی خط انتقال چشمه خوش به اهواز ۳

خورنا|باقر گل فر:عملیات تعمیرات اساسی خط انتقال ٢٠ اینچ چشمه‌خوش به اهواز ٣ براساس نتایج حاصل از توپکرانی هوشمند در نقاط بحرانی که بیشتر در کیلومتر ۵٠ تا ٧۵ پراکنده بود، انجام شد.

بنابه گزارش سرویس نفت و پتروشیمی به نقل از شرکت نفت مناطق مرکزی ایران، میرحسین کاظمی، مدیر عملیات شرکت بهره‌برداری نفت و گاز غرب ضمن اشاره به بارش‌های امسال، شدت نفوذ آب و باتلاقی بودن نقاطی از مسیر که عملیات خاکبرداری را با مشکل روبه‌رو کرده بود، اظهار کرد: این تعمیرات با هدف تداوم انتقال نفت منطقه چشمه‌خوش، ایمن‌سازی خطوط لوله و همچنین جلوگیری از بروز آسیب‌های احتمالی و زیست محیطی انجام شده است.

وی با تشریح مراحل انجام این پروژه گفت: کارشناسان فنی شرکت در منطقه عملیاتی چشمه‌خوش با بررسی نتایج حاصل از توپکرانی و مطالعه نقاط آسیب‌دیده به خاکبرداری از نقاط بحرانی پرداختند و با توجه به حجم بسیار زیاد آب و ایجاد باتلاق‌های عظیم در نقاط حفاری شده، پس از ایجاد بستر خشک و کانال‌های انحرافی اقدام به انجام عملیات پوشش‌برداری، برشکاری، جوشکاری و سندبلاست نقاط آسیب‌دیده کردند.

مدیرعملیات شرکت بهره‌برداری نفت و گاز غرب اظهار کرد: با پوشش‌کاری مجدد و انجام تست‌های بازرسی فنی و اطمینان از صحت تعمیرات خط انتقال یاد شده، عملیات خاکریزی کانال‌ها انجام و سرانجام خط لوله یادشده با موفقیت عملیاتی شد.

https://ipna.news/143088کپی شد!