پتروشیمی آبادان در فرابورس عرضه شد

نماد شرکت پتروشیمی آبادان در بازار پایه فرابورس ایران درج شد.

شرکت پتروشیمی آبادان به استناد ماده ۳۶ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و موافقت کمیته درج شرکت فرابورس ایران، در فهرست اوراق بهادار بازار پایه فرابورس ایران به عنوان دویست و چهل و دومین نماد معاملاتی درج شد.

این شرکت با نماد معاملاتی “شپترو” در گروه محصولات شیمیایی، زیرگروه تولید پلاستیک اولیه و لاستیک ترکیبی روی تابلوی “ج” بازار پایه فرابورس ایران نشسته است.

https://ipna.news/143033کپی شد!