فیلم: جشن متفاوت عید قربان در پتروشیمی تندگویان

به مناسبت عید قربان موسیقی زنده محلی با حضور سیدرضا قاسمی شهری مدیرعامل این شرکت در مجتمع پتروشیمی تندگویان اجرا شد. این مراسم که برای اولین بار به این شکل برگزار شده، مورد استقبال کارکنان شیفت شرکت قرار گرفت و در نشاط کارکنان تاثیر بسزایی داشت.

 

https://ipna.news/142926کپی شد!