رئیس محیط زیست شهرستان بندرماهشهر از پتروشیمی شهید تندگویان بازدید کرد

ایرج سلیمانی رییس محیط زیست شهرستان ماهشهر از پتروشیمی شهید تندگویان بازدید کرد.

دراین بازدید رییس محیط زیست  شهرستان بندرماهشهر با حضور در واحدهای مختلف مجتمع، ضمن آشنایی با فرآیند واحدهای شرکت از نزدیک در جریان پروژه های زیست محیطی اجراء شده در مجتمع  قرار گرفت .

وی در پایان این بازدید از زحمات کارکنان پتروشیمی شهید تندگویان در حفاظت و صیانت از محیط زیست تقدیر وتشکر کرد.

قابل ذکراست پتروشیمی شهید تندگویان در راستای صیانت از محیط زیست فعالیتهای متعددی را برنامه ریزی کرده که درحال اجرا می باشند.

https://ipna.news/142907کپی شد!