برگزاری خودارزیابی توانمندی فرآیندهای سازمانی در پتروشیمی بندرامام

خورنا|باقر گل فر:تمامی فرآیندهای سازمانی شرکت پتروشیمی بندرامام  در ۲۱ روز توسط ارزیابان داخلی شرکت مورد ارزیابی قرار گرفت.

بنابه گزارش سرویس نفت و پتروشیمی به نقل از روابط عمومی شرکت پتروشیمی بندرامام ، در راستای ارتقاء سطح کیفی و تعالی سازمانی    برنامه  خود ارزیابی توانمندی فرآیندهای سازمانی بر اساس مدل تک چی و ‪ PCF  ( چارچوب دسته بندی فرآیندی) از ۱۸ تیرماه تا ۷ مرداد ماه به مدت ۲۱ روز در مجتمع پتروشیمی بندرامام توسط یک گروه ارزیاب ۱۵ نفره از کارشناسان و متخصصان پتروشیمی بندرامام انجام شد.

این خود ارزیابی با حضور و مشارکت ۱۳۰ نفر از مدیران، مسئولین و کارشناسان مختلف شرکت در ۱۳ جلسه صورت گرفت.

در همین راستا پیش از ۳۰۰ فرآیند سازمانی پتروشیمی بندرامام توسط ارزیابان و کارشناسان با دقت مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت.

گفتنی است مدل ارزیابی تک چی متعلق به شرکت تک چی می باشد که بعنوان فعال در زمینه اندازه گیری و عارضه یابی پیشرفته سازمانی در کشور فعالیت می کند. این درحالیست که بر اساس مطالعه و بررسی های صورت گرفته بیش از ۳۰۰ شرکت ایرانی توسط شرکت تک چی و با مدل ارزیابی تک چی بومی و  منطبق با فرهنگ و ساختار شرکت های ایرانی تعریف شده اند.

شایان ذکر است شرکت پتروشیمی بندرامام در اردیبهشت ماه سال جاری یک دوره آموزشی ۵ روزه را تحت عنوان تربیت ارزیابان داخلی فرآیندهای سازمانی بر اساس مدل تک چی و PCF برگزار نمایید.

https://ipna.news/142769کپی شد!