مدیران پتروشیمی شهید تندگویان با فرمانده ناحیه مقاومت بسیج شهرستان بندرماهشهر دیدار کردند

جمعی از مدیران ارشد پتروشیمی شهید تندگویان با فرمانده ناحیه مقاومت بسیج شهرستان ماهشهر دیدار کردند.

سیدرضا قاسمی شهری مدیر عامل و جمعی از مدیران مجتمع پتروشیمی شهید تندگویان با سرهنگ پاسدار بابایی فرمانده ناحیه مقاومت بسیج شهرستان ماهشهر  دیدار کردند.
درابتدای این دیدار سرهنگ پاسدار بابایی ضمن خیر مقدم به میهمانان با اشاره به شرایط کنونی کشور واعمال تحریمهای ظالمانه از سوی آمریکا گفت : کارگران ومدیران شرکتهای تولیدی ، سربازان وفرمانده هایی هستند که درصف اول جنگ اقتصادی در حال جهاد اند و نقش بزرگ وانکار ناپذیری در شکست نقشه های دشمن و حرکت کشور به سوی خودکفایی برعهده دارند. وی دربخش دیگری از سخنان خود گفت : بسیج دوشادوش تمام همرزمانش در سنگرهای مختلف به ویژه سنگر اقتصاد ، آماده دفاع از کیان جمهوری اسلامی بوده و دراین راه صمیمانه دست همرزمانش را می فشارد.
درادامه این دیدار سید رضا قاسمی شهری مدیرعامل پتروشیمی شهید تندگویان ، درباره گوشه ای از فعالیتهای پتروشیمی شهید تندگویان گفت:دست یابی به رکوردهای تولید در پتروشیمی شهید تندگویان مرهون مجاهدت وتلاش کارگران خدوم وبسیجی مجتمع است.
 وی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به رشادتهای بسیجیان در زمان هشت سال جنگ تحمیلی افزود : ما درپتروشیمی شهید تندگویان همواره سعی کردیم امانتداران خوبی برای شهیدان بوده ودر مسیر خودکفایی کشورگام برداریم که آمار ما درتولیدات ، ارز آوری واشتغالزایی در صنایع پایین دستی تایید کننده این مطلب بوده و خدا راشاکریم که با لطف وعنایت او در این مسیر سربلند وموفق بوده ایم.
مدیرعامل پتروشیمی شهید تندگویان در پایان این دیدار  اظهار امیدواری کرد با استمرار این دیدارها و ارتباط نزدیکتر و صمیمانه تر بسیج وصنعت شاهد رشد وشکوفایی کشور عزیزمان در زمینه های مختلف باشیم.
https://ipna.news/142740کپی شد!