فیلم: گفتگو با قائم‌مقام شرکت نفت در دولت احمدی نژاد: آن هشت سال نفوذی‌ترین تیم بر سر کار بود

خورنا- گفتگو با قائم‌مقام شرکت نفت در دولت احمدی نژاد: آن هشت سال نفوذی‌ترین تیم بر سر کار بود

می‌توانید بیننده گفت‌وگوی با دکتر محمدجواد عاصمی پور، قائم مقام شرکت نفت در دولت نهم باشید.

 

 

https://ipna.news/142664کپی شد!