از توسعه صنایع پایین دستی در منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی حمایت میشود

سرمایه گذاران برای توسعه صنایع پایین دستی پتروشیمی در منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی با هدف تکمیل زنجیره ارزش از حمایت های مختلفی برخوردار خواهند بود.

سیدامید شهیدی نیا، مدیرعامل سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی با اشاره به زیر ساخت های مطلوب و قابلیت های فراوان برای توسعه صنایع پایین دستی پتروشیمی درسطح منطقه اظهارکرد :در حال حاضر ۱۸ شرکت صنایع تکمیلی در منطقه فعال هستند که ۱۰ شرکت از آنها در حال بهره برداری است و به صورت فعال محصولات خود را تولید می‌کنند.

وی افزود: ۸ شرکت دیگر صنایع تکمیلی منطقه در حال انجام مراحل ساخت هستند که فعالیت آنها طبق برنامه زمانبندی نظارت می‌شود. همچنین ۱۲ شرکت دیگر نیز تقاضای خود رابرای ساخت واحد های پایین دستی در منطقه ویژه ارائه داده اند که مراحل مطالعاتی و امکان سنجی را طی می‌ کنند که امید است هرچه زودتر به شرکت های در حال ساخت بپیوندند.

شهیدی نیا خاطر نشان کرد: براساس ارزیابی های انجام شده، خوراک مورد نیاز این شرکت ها بیش از یک میلیون تن است که امیدواریم بتوانیم با همکاری شرکت ملی صنایع پتروشیمی در خصوص تامین مستقیم خوراک مورد نیاز آنها از طریق شرکتهای مستقر در منطقه اقدام کنیم.

گفتنی است رافینت، متانول، سودسوزآور، پلیمرها و ریفرمیت عمده نیاز خوراک این شرکت ها را شامل می‌شود.

https://ipna.news/142437کپی شد!