مسئول ایمنی پالایشگاه گاز ایلام عنوان کرد:

رسالت واحد ایمنی،مدیریت ریسک و جلوگیری از بروز حوادث است

خورنا|باقر گل فر:مسئول ایمنی شرکت پالایش گاز ایلام  گفت: وظیفه مهم واحد ایمنی، مدیریت ریسک و به حداقل رساندن پیامدهای ناشی از بروز حوادث و جلوگیری از وقوع حوادث است.

بنابه گزارش سرویس نفت و پتروشیمی به نقل از روابط عمومی، عباس بدری منش افزود: واحد ایمنی به منظور جلوگیری از بروز حوادث در واحدهای صنعتی ضمن انجام آموزش های ایمنی، با شناسایی خطرات  و اقدام برای حذف یا کاهش آنها و همچنین  ارائه راهکارهای مناسب انجام کار به صورت ایمن، به عنوان چتر حمایتی در حفاظت از پرسنل و تاسیسات و جلوگیری از هدر رفتن سرمایه های انسانی و مالی شرکت عمل می کند.

وی با اشاره به اینکه نظارت ها و بازرسی های واحد ایمنی باعث به حداقل رساندن حوادث در این مکان صنعتی شده است، اظهار داشت: تمهیدات اندیشیده شده توسط واحد ایمنی و حمایت و همراهی کلیه واحدهای پالایشگاه در رعایت مقررات ایمنی، این پالایشگاه را به عنوان یکی از شرکت های پیشرو در زمینه پیشگیری از حوادث معرفی کرده است.

وی ادامه داد: یکی دیگر از وظایف واحد ایمنی، ثبت و صدور پروانه های انجام کار و نظارت بر فعالیت‌های کاری از طریق سیستم پروانه کار می باشدکه تاثیر بسزایی در ایجاد شرایط ایمن برای انجام فعالیتهای صنعتی را مهیا می کند که با رعایت همین امر و دیگر مسائل ایمنی در تعمیرات اساسی سال جاری پالایشگاه و عبور از مرز ۵۰ درصدی پیشرفت تعمیرات، تاکنون حادثه ای در حین فعالیتهای شرکت رخ نداده است.

وی ادامه داد: در جهت دسترسی به این مهم، تا به حال بیش از یک هزار پروانه انجام کار گرم، ۷۴ مورد پروانه انجام کار سرد  و ۲۳۶ مورد پروانه انجام کارگرم شعله باز در نیمه اول تعمیرات اساسی سال جاری صادر شده است.

مسئول ایمنی شرکت پالایش گاز ایلام تصریح کرد: گازسنجی و بازدیدهای مستمر از فعالیت های در حال انجام در زمان تعمیرات اساسی، نظارت و اعمال توصیه های ایمنی به کلیه پرسنل در زمان انجام دادن فعالیت ها از دیگر وظایف این واحد در زمان تعمیرات اساسی پالایشگاه می باشد.

https://ipna.news/142307کپی شد!