توسعه فاز ۲ منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی متناسب با ظرفیت های فعلی منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی

خورنا|باقر گل فر:مدیر عامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی گفت: فاز دوم منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی باید متناسب با طرح آمایش منطقه توسعه یابد و در این مسیر توجه به ظرفیت های موجود در تامین خوراک طرح های آتی از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

بنابه گزارش سرویس نفت و پتروشیمی؛ سیاستگذاری کلان و برنامه ریزی برای تامین خوراک طرح های جدید در فاز ۲ منطقه ویژه با حضور مدیر عامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی بررسی شد.

براساس این گزارش بهزاد محمدی معاون وزیر نفت ومدیر عامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی عصر روز گذشته پس از بازدید از اراضی منتخب برای توسعه صنعت پتروشیمی در فاز ۲ منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی اظهار کرد: محل جدید به دلیل موقعیت استراتژیک و مناسب خود می تواند منجر به تکمیل زنجیره ارزش وتولید محصولات نهایی شود.

وی با بیان اینکه سبد متنوعی از خوراک را می توان برای این منطقه اختصاص داد گفت: استفاده از گاز طبیعی از طریق خط لوله ششم سراسری ، بهره گیری از پروپان وبوتان پالایشگاه گاز بید بلند ، استفاده از ظرفیت مازاد خط لوله اتیلن غرب، بهره گیری از خوراک موجود در مجتمع های بالادستی و میان دستی فاز۱ وهمچنین خوراک های قابل انتقال در میدان های نفتی وNGL ها ونیز جمع آوری گازهای همراه می توانند پتانسیل مناسب تامین خوراک این منطقه باشند.

معاون وزیر نفت ادامه داد:برنامه ریزی دقیق وجامع برای احداث واحدهای جدید ضرورت داردو لازم است مطالعه دقیق وکارشناسی در تمام ابعاد صورت پذیرد تانهایتا منجر به افزایش ظرفیت صنعت پتروشیمی در این منطقه شود.

وی با بیان اینکه ۲۰۰۰ هکتار زمین برای توسعه پتروشیمی در منطقه ماهشهر در نظر گرفته شده گفت: پس از اخذ مجوز های لازم باید با جدیت به سمت اقدامات فنی ومهندسی و تامین زیر ساخت هاحرکت نماییم.

https://ipna.news/142292کپی شد!