اختتامیه پروژه طراحی و بهبود نظام جامع مدیریت فرآیندها در گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان

خورنا|باقر گل فر:پروژه طراحی و بهبود نظام جامع مدیریت فرآیندها با رویکرد مدون و یکپارچه جهت شناسایی، طراحی، اجرا ،مستندسازی و هم راستا سازی فرآیندها و فعالیت ها با راهبردها و سیاست ها و دستیابی به اهداف تعیین شده در شرکت گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان به اتمام رسید.

مدیرعامل شرکت گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان در مراسم اختتامیه این پروژه خاطر نشان کرد : گروه پترول با توجه به سندچشم‌انداز خود تا افق ۱۴۰۰، پروژه رابه منظور ایجاد هم‌افزایی از طریق همسوسازی و یکپارچه‌سازی فرآیندها و زیرساخت‌های سازمان با استراتژی‌های مطرح شده تعریف کرده است و از طرفی با تدوین معماری مطلوب فرآیند های کسب و کار در راستای اهداف استراتژیک سازمان بستر های لازم جهت ارتباط موثر عملکرد فرآیند ها با اهداف استراتژیک سازمان را فراهم کند.

رسول اشرف زاده با اشاره به اقدامات صورت گرفته در پروژه نظام جامع مدیریت فرآیندها عنوان کرد: این پروژه از ابتدای آذر ۹۷ در شرکت گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان کلید خورد و در پایان خرداد ماه سال جاری گزارش با شناخت کسب وکار سازمان،گزارش معماری فرآیندهای کسب ‌وکار،مدل‌های فرآیندی وضع موجود،شناسنامه فرآیندهای وضع موجود،مستندات سیستم مدیریت کیفیت فرآیندهای وضع موجود،مدل‌های فرآیندی وضع مطلوب ،شناسنامه فرآیندهای وضع مطلوب ،مستندات سیستم مدیریت کیفیت فرآیندهای وضع مطلوب به اتمام رسید.

وی گفت : در فاز نخست اجرای این طرح با برنامه‌ریزی محدوده پروژه و امکان‌سنجی انتقال اطلاعات آغاز شده و در فاز بعد به بررسی شناخت فرآیندها و سیستم‌های وضعیت موجود در شرکت پرداخته شد.

اشرف زاده تصریح کرد: پیش بینی می شود با اجرایی شدن فرآیندها در سطح شرکت ،مزایایی چون در دسترس بودن،شفافیت در روش انجام کار و افزایش رضایتمندی ذینفعان ، کاهش قابل ملاحظه دوباره کاری ها را شاهد باشیم و با فرهنگ سازی فعالیت های موازی به نحوی مدیریت خواهد شد که ضمن عملکرد صحیح فرآیندهای جاری در شرکت شاهد اجتناب از ایجاد رویه ها و روش های کار سلیقه ایی خواهیم بود و جا دارد به نوبه خود از تلاش همه همکاران عزیز مدیران و روسای شرکت، که در مسیر این پروژه طی این شش ماهه نهایت همکاری و همراهی را داشته اند تشکر و قدردانی نمایم .

https://ipna.news/142130کپی شد!