بررسی نتایج مطالعه یکپارچه افق های مخزنی دشت آبادان

خورنا|باقر گل فر:نتایج مطالعه یکپارچه افق‌های مخزنی دشت آبادان در یکصدوشصت‌وچهارمین نشست کمیته مشاورین مدیریت مخازن با حضور مسئولان و کارشناسان مربوطه بررسی شد.

بنابه گزارش سرویس نفت و پتروشیمی به نقل از مدیریت برنامه‌ریزی تلفیقی شرکت ملی نفت ایران، یکصدوشصت‌وچهارمین نشست کمیته مشاورین مدیریت مخازن با هدف بررسی «مطالعه یکپارچه افق‌های مخزنی دشت آبادان» با حضور مدیر برنامه‌ریزی تلفیقی، معاون بررسی طرح‌های منابع هیدروکربوری (نفت و گاز)، اعضای کمیته مشاورین مدیریت مخازن، ناظرین طرح، نمایندگان پژوهشگاه صنعت نفت، مدیریت اکتشاف، شرکت مهندسی و توسعه نفت و شرکت نفت و گاز اروندان و کارشناسان این معاونت برگزار شد.

در این نشست، مطالعه پردیس پژوهش و توسعه صنایع بالادستی پژوهشگاه صنعت نفت با موضوع فوق ارائه و پیرامون نتایج پیشنهادی آن، بحث و تبادل نظر شد.

مطالعه یکپارچه افق‌های مخزنی دشت آبادان که مصوبه هیئت مدیره شرکت ملی نفت ایران را دارد، در قالب طرح مطالعات جامع مخازن نفت و گاز کشور فی‌مابین مدیریت برنامه ریزی تلفیقی به‌عنوان کارفرما و پژوهشگاه صنعت نفت به‌عنوان مجری به منظور رفع ابهامات ساختاری و زمین‌شناسی دشت آبادان در افق‌های مخزنی فهلیان، گدوان، سروک و ایلام، از منابع سرمایه‌ای (داخلی) منعقد شده است.

مطالعه یادشده، شامل بررسی گزارش‌های قبلی، جمع‌آوری و کنترل کیفیت داده‌ها، مطالعات آزمایشگاهی، توصیف افق‌های مخزنی با استفاده از داده‌های زمین‌شناسی، ژئوفیزیکی، پتروفیزیکی، داده‌های مخزنی (سنگ و سیال)، مطالعات ژئوشیمیایی، الگوسازی افق‌های مخزنی، آنالیز ریسک، عدم قطعیت، تفسیر نتایج و ارائه گزارش نهایی است.

از مهم‌ترین دستاوردهای این مطالعه می‌توان به مشخص شدن ارتباطات جانبی و عمودی سازندهای مخزنی ایلام، سروک، گدوان و فهلیان و پهنه‌بندی ظرفیت مخزن در هر افق مخزنی، معرفی مناطق پرظرفیت در افق‌های مخزنی و هر زون در گستره دشت آبادان، تخمین احجام نفت درجا به تفکیک پهنه، سازند و زون مخزنی در محدوده دشت آبادان و دستیابی به یک نمونه موفق از یک مطالعه یکپارچه، بین رشته‌ای اشاره کرد.

تهیه‌کننده داده‌ها و استفاده کننده از نتایج این مطالعه شرکت‌های مهندسی و توسعه نفت و نفت و گاز اروندان بوده‌اند و مدیریت اکتشاف نیز ضمن همکاری و پشتیبانی علمی و فنی از مطالعه یادشده، اطلاعات لازم را برای اجرای بهینه پروژه در اختیار پژوهشگاه صنعت نفت قرار داده است.

https://ipna.news/141724کپی شد!